cáp quang


Đường truyền cáp quang APG được đưa vào sử dụng trong năm 2017

  Tuyến cáp quang mới được đưa vào hoạt động trong năm tới có tên là APG, đường cáp quang xuyên biển kết nối các nước Châu Á và Đông Nam Á,  APG (Asia Pacific Gateway) là tuyến cáp quang biển có dung lượng lớn nhất đang hoạt động tại khu vực châu Á với […] ...[+xem thêm+]

LÊN ĐẦU TRANG