tắt tiếng


Ứng dụng loại bỏ, bỏ qua quảng cáo trên YouTube cho BlackBerry Android

Các nhà phân phối quảng cáo của Google thường đặt quảng cáo trên các video tại Youtube, đây là một trong những điều khiến nhiều người dùng khá kêu ca khi xem Video trên BlackBerry Android. Việc loại bỏ và không bao giờ bị quảng cáo xem ngang nữa khi bạn hãy cài ứng dụng […] ...[+xem thêm+]

LÊN ĐẦU TRANG