BlackBerry 9700 (Bold)

  • Tặng thẻ giảm giá tối đa 1 triệu

Tổng tiền:

990.000 ₫

Nhập đầy đủ thông tin bên dưới