BlackBerry Passport mạ vàng 24k

  • Tặng miến dán lưng (trị giá 200K)
  • Miếng dán màn hình (tri giá 50K)

Tổng tiền:

9.500.000 ₫

Nhập đầy đủ thông tin bên dưới