BlackBerry Passport - Trắng (Cũ)

  • Thẻ giảm giá tối 1 triệu đồng
  • Giảm 20% giá phụ kiện

Tổng tiền:

3.590.000 ₫

Nhập đầy đủ thông tin bên dưới