BlackBerry Passport - Trắng (Cũ)

  • Thẻ giảm giá tối đa 1 triệu đồng cho các đơn hàng sau
  • Giảm 20% giá phụ kiện

Tổng tiền:

2.990.000 ₫

Nhập đầy đủ thông tin bên dưới