DTEK


Điện thoại BlackBerry DTEK với hệ thống bảo mật tốt nhất trong số các dòng điện thoại Android.

BlackBerry DTEK thuộc thiết kế của BlackBerry và được TCL sản xuất, thuộc thế hệ thuần cảm ứng với mức giá phân phối ở mức trung bình…

LÊN ĐẦU TRANG