Ứng dụng multiCERT - trợ năng chứng chỉ cho BlackBerry 10

  • Friday 01 2018
  • Thủ thuật - Hướng dẫn

Nếu bạn đang gặp sự cố với một số website về chứng chỉ không hợp lệ, hãy dùng ngay miltiCERT sẽ giúp bạn giải quyết mọi vấn đề khi bị chặn chứng chỉ... Lỗi này thường đến do các trang web không đủ chứng chỉ bảo mật SSL và với trình duyệt của điện thoại BlackBerry 10 Os thì những website này bị đánh giá không an toàn...

Với ứng dụng miltiCERT bạn sẽ không được loại bỏ sự cố này, ưng dụng này hoàn toàn miễn phí và dược phân phối trực tiếp trên BlackBerry World

ung dung miltiCERT

Link tải tại: https://appworld.blackberry.com/webstore/content/59999147 Sau khi cài xong bạn bấm vào Install Let's Encrypt Certs chọn tất cả chờ cho xong và thưởng thức!

Thủ thuật - Hướng dẫn

Danh mục