apg


Đường truyền cáp quang APG được đưa vào sử dụng trong năm 2017

30 Tháng Mười Hai 2016 lúc 1:52 chiều

  Tuyến cáp quang mới được đưa vào hoạt động trong năm tới có tên là APG, đường cáp quang xuyên biển kết nối các nước Châu Á và Đông Nam Á,  APG (Asia Pacific Gateway) là tuyến cáp quang biển có dung lượng lớn nhất đang hoạt động tại khu vực châu Á với […] ...[+xem thêm+]

LÊN ĐẦU TRANG