Tin tức
Những lệnh tắt trong ứng dụng Browser trên BlackBerry 10

Những lệnh tắt trong ứng dụng Browser trên BlackBerry 10

  • Friday - 02/02/2018
  • Tin tức

Trên BlackBerry 10 sở hữu ứng dụng Browser đây là trình duyệt web cơ bản trên bất kì hệ điều hành nào. Đối với Os 10 của BlackBerry sử dụng Browser có thể mở một số ứng dụng trực tiếp của máy như ...

Xem thêm