ncix


NCIX cho phép đặt hàng DTEK60 trong 24h

2 Tháng Mười 2016 lúc 10:52 chiều

Thông tin về BlackBerry DTEK60 đã được lan truyền trên internet từ tháng 9 vừa rồi, những tin đồn cũng cho thấy sản phẩn này được nâng cấp từ DTEK50, một trong những sản phẩm đặt tên từ hệ thống bảo mật của BlackBerry có tên là DTEK trên nền tảng Android. Đây là một ứng dụng […] ...[+xem thêm+]

LÊN ĐẦU TRANG