Sản phẩm
BlackBerry Passport Silver Edition (Fullbox)

BlackBerry Passport Silver Edition (Fullbox)

  • Monday - 15/07/2019
  • Sản phẩm

Thế giới BlackBerry cung cấp sản phẩm BlackBerry Passport Silver Edition , đây là một phiên bản có chỉnh sửa của phiên bản Blackberry Passport, những thay đổi về thiết kế bên ngoài được tác động làm ...

Xem thêm