Sản phẩm
BlackBerry Passport - Trắng (Mới)

BlackBerry Passport - Trắng (Mới)

  • Saturday - 09/05/2020
  • Sản phẩm

Trong số các màu sắc được Passport ra mắt, trong đó có BlackBerry Passport trắng , một tông màu phổ biến trên điện thoại BlackBerry. Ra mắt công chúng lần đầu tiên vào tháng 6 năm 2014 BlackBerry ...

Xem thêm