quan tài


Cỗ quan tài chứa đựng Blackberry có phải đang “hé nắp”

15 Tháng Tám 2016 lúc 5:35 chiều

Đã có nhiều người suy nghĩ rằng, Blackberry đang chuẩn bị đào hố chôn mình khi chưa thể hiện được bất cứ điều gì trong suốt 5 năm trở lại đây. Với thị phần chỉ chiếm vẻn vẹn 0.2 %.  Từ một gã khổng lồ của những cuối thế kỉ 20 và những năm đầu […] ...[+xem thêm+]

LÊN ĐẦU TRANG