Tin tức
Cỗ quan tài chứa đựng Blackberry có phải đang "hé nắp"

Cỗ quan tài chứa đựng Blackberry có phải đang "hé nắp"

  • Friday - 30/09/2016
  • Tin tức

Đã có nhiều người suy nghĩ rằng, Blackberry đang chuẩn bị đào hố chôn mình khi chưa thể hiện được bất cứ điều gì trong suốt 5 năm trở lại đây. Với thị phần chỉ chiếm vẻn vẹn 0.2 %.  Từ một gã khổng lồ ...

Xem thêm