System UI Tuner


Tính năng “System UI Tuner” một tính năng trên BlackBerry Android

22 Tháng Hai 2017 lúc 1:58 chiều

Tính năng mới được cập nhật trên BlackBerry Android 6.0 trở lên đó là tính năng System UI Tuner (điều hướng giao diện người dùng). một tính năng có thể giúp người dùng trải nghiệm máy tốt hơn và nó khá giống với Quick Setting trên BlackBerry 10. System Tuner UI là chức năng ẩn cho […] ...[+xem thêm+]

LÊN ĐẦU TRANG