tab năng suất


Cập nhật Tab Năng suất BlackBerry cải tiến về giao diện, thêm tính năng mới

31 Tháng Ba 2017 lúc 9:57 sáng

Các tính năng cập nhật mới trên Tab Năng Suất (Productivity Tab) đây là một tính năng thương được sử dụng trên BlackBerry Android như : Priv, DTEK50 & DTEK60. Tính năng này cung cấp tốc độ truy cập vào HUB, Lịch, Nhiệm vụ & Danh bạ một cách nhanh chóng. Tab Năng suất giúp bạn […] ...[+xem thêm+]

LÊN ĐẦU TRANG