Dịch vụ
Thay màn hình BlackBerry 9700

Thay màn hình BlackBerry 9700

  • Friday - 23/11/2018
  • Dịch vụ

Dịch vụ thay màn hình BlackBerry 9700 là một trong số các dịch vụ thay màn hình mới của Trung tâm, có thẻ nói BlackBerry 9700 sử dụng những dòng Bold thế hệ đầu của Dâu đen, phiên bản sử dụng ...

Xem thêm