Hướng dẫn cách hiển thị My Number trong Call Log trên BB 10?

5 / 1 đánh giá 2.399

Rất nhiều người hỏi về cách hiển thị số điện thoại khi vào ứng dụng Gọi điện hoặc trong call log, đây là một cách giúp bạn không phải nhớ số điện thoại của mình.  Ngoài ra bất kì ai muốn hỏi số điện thoại của bạn có cũng có thể đọc ngay hoặc đưa cho họ xem. Nhiều người lại thích hiện số điện thoại của bạn trên góc bên phải của máy và thường không biết cách xử lí như thế nào trên BlackBerry 10. Các bước hiện số điện thoại như sau : Settings > Security and Privacy > Sim Card > Edit Phone Number > Nhập số điện thoại của bạn hien-thi-so-dien-thoai hien-thi-so-dien-thoai-1 hien-thi-so-dien-thoai-2 hien-thi-so-dien-thoai-3

Bình luận

Danh mục