Hướng dẫn cách sử dụng https://sms.sellaite.com/

1 / 2 đánh giá 4.282

Để sử dụng được số điện thoại ảo trên https://sms.sellaite.com, bạn cần làm theo những bước sau đây.

Hướng dẫn cách sử dụng https://sms.sellaite.com/

Bước 1: Chọn số điện thoại

Bạn hãy chọn một số điện thoại bất kỳ như ở hình dưới đây

Chọn bất kì hình bên dưới để tạo số điện thoại ảo
Bạn sẽ chọn một số điện thoại bất kỳ dưới hình

Bước 2: Lấy mã kích hoạt

Sau khi đã nhập số điện thoại dùng để kích hoạt, bạn sẽ lấy mã kích hoạt của mình tại đây.

Bạn nhận mã kích hoạt của số điện thoại ảo tại đây
Sau khi đã sử dụng số điện thoại, bạn sẽ nhận mã kích hoạt tại đây
Chúc các bạn thành công!

Bình luận

Danh mục