Hướng dẫn cách tạo số điện thoại ảo bằng http://receivefreesms.com/

5 / 1 đánh giá 6.541

Để sử dụng được số điện thoại ảo trên http://receivefreesms.com, bạn cần làm theo những bước sau đây.

Hướng dẫn cách tạo số điện thoại ảo bằng http://receivefreesms.com/

Bước 1: Bạn chọn số điện thoại để sử dụng

Bạn chọn một số điện thoại bất kỳ dùng để tạo số điện thoại ảo

Chọn số điện thoại ảo bất kỳ
Chọn số điện thoại bất kỳ

Bước 2: Lấy mã kích hoạt

Số điện thoại bạn dùng để tạo tài khoản hoặc kích hoạt sẽ được hiện ở hộp thư dưới đây

Mã kích hoạt được hiện dưới đây
Mã kích hoạt của số điện thoại sẽ được hiển thị dưới đây

Trên đây là các bước hướng dẫn lấy số điện thoại ảo cho bạn. Cảm ơn bạn đã quan tâm

Bình luận

Danh mục