Website mới hướng dẫn sử dụng các ứng dụng doanh nghiệp của BlackBerry

  • Friday 02 2017
  • Tin tức
Đối với các doanh nghiệp khi mới sửa dụng các ứng dụng hoạt động của BlackBerry sẽ không quen và có thể nắm không kĩ. Đây là một trong những web mới được thiết kế nhằm giải đáp những điều còn không rõ ràng của  các doanh nghiệp.  help-and-munial Toàn bộ các hướng dẫn đều rất chi tiết kèm theo nhiều văn bản PDF đính kém khiến bạn đọc có thể hiểu thêm về ứng dụng hay các tinh năng đặc biệt dành cho các ứng dụng doanh nghiệp. Trang web hỗ trợ mới Help and manuals cung cấp hợp nhất về mặt kỹ thuật hoàn chỉnh và dễ dàng để điều hướng không gian cho thông tin kỹ thuật trên toàn bộ danh mục đầu tư của các phần mềm doanh nghiệp. Cung cấp thông tin cho các doanh nghiệp chuyên về CNTT, đối tác và các nhà phát triển, vì vậy bạn có thể nhanh chóng truy cập vào các công cụ cần thiết để tra cứu ngay bây giờ. Quan trọng hơn, trang web mới này không chỉ củng cố tất cả các tài liệu sản phẩm, nhưng nó cũng được cấu trúc để hỗ trợ tất cả các khách hàng doanh nghiệp - quản trị doanh nghiệp, khách hàng doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Tin tức

Thông tin cập nhật về điện thoại BlackBerry được chúng tôi cập nhật thường xuyên. Các tin hot, thông tin về hãng BlackBerry, thông tin sản phẩm BlackBerry,.. tại Việt Nam & thế giới. Các bài viết chia sẻ, hướng dẫn, bài viết tán gẫu về điện thoại BlackBerry được chúng tôi cập nhật mỗi ngày.  Nếu các bạn không theo dõi được mỗi ngay có thể xem bản tin BlackBerry News mỗi tuần của chúng tôi vào lúc 20h tối Thứ Hai hàng tuần nhé !

Danh mục