BlackBerry và BLU chuyển từ kiện tụng sang cấp bằng sáng chế

5 / 1 đánh giá 1.520

Vụ kiện của BlackBerry và BLU Products, Inc đã diễn ra từ năm 2016 đến nay, theo thông tin thì BLU đã vi phạm nhiều bằng sáng chế của BlackBerry bằng cách sử dụng mà không có sự cho phép, và đã sử dụng công nghệ độc quyền của BlackBerry trong các thiết bị di động thương mại của BLU. Đến bây giờ BlackBerry đã ký được thỏa thuận riêng với BLU về cấp bằng sáng chế, đây là một thoải thuận được bí mật nội dung.

blackberry

BlackBerry đã thông báo rằng thay vì tiếp tục vụ việc kiện tụng bằng sáng chế giữa hai công ty, họ đã ký một thỏa thuận cấp bằng sáng chế mới bao gồm các khoản thanh toán đang được thanh toán từ sản phẩm BLU sang BlackBerry. Các điều khoản bổ sung của thỏa thuận này được bảo mật. Jerald Gnuschke, Giám đốc cấp cao về Cấp phép Sở hữu trí tuệ, BlackBerry nói:

"Chúng tôi rất vui mừng khi đạt được thoả thuận cấp bằng sáng chế với các sản phẩm BLU. Sự hoàn hảo của thỏa thuận này cho phép chúng tôi tập trung vào các cơ hội cấp phép tiếp theo trong thị trường truyền thông di động."

Bình luận

Danh mục