bằng sáng chế


BlackBerry và BLU chuyển từ kiện tụng sang cấp bằng sáng chế

13 Tháng Mười 2017 lúc 9:31 sáng

Vụ kiện của BlackBerry và BLU Products, Inc đã diễn ra từ năm 2016 đến nay, theo thông tin thì BLU đã vi phạm nhiều bằng sáng chế của BlackBerry bằng cách sử dụng mà không có sự cho phép, và đã sử dụng công nghệ độc quyền của BlackBerry trong các thiết bị di […] ...[+xem thêm+]

BlackBerry khởi kiện Nokia vì vi phạm 11 bằng sáng chế

15 Tháng Hai 2017 lúc 10:35 sáng

Những vụ kiện của BlackBerry đã đem lại lượng lớn khối tài sản khá cao cho công ty, với những vụ kiện vi phạm bằng sáng chế xảy ra khá nhiều. Trong tuyên bô của mình, BlackBerry sẽ kiện Nokia vi phạm 11 bằng sáng chế, tập chung vào những bằng nằm trong tiêu chuẩn […] ...[+xem thêm+]

LÊN ĐẦU TRANG