5 khẳng định


5 Khẳng định của BlackBerry : Xóa bỏ mọi nghi ngờ

14 Tháng Mười Hai 2016 lúc 10:56 sáng

Vừa rồi những thông tin về tương lai phát triển của BlackBerry đã được Website đưa ra với 5 khẳng định với người dùng trong năm 2017 tới. Những khẳng định này xoay quanh  sự phát triển của công ty: bao gồm phần cứng, BlackBerry 10, nền tảng an ninh bảo mật của riêng mình. […] ...[+xem thêm+]

LÊN ĐẦU TRANG