Sản phẩm
BlackBerry 8120

BlackBerry 8120

  • Friday - 02/08/2019
  • Sản phẩm

BlackBerry 8120 là dòng điện thoại tương đối thông dụng được nhiều người lựa chọn. Nó là sản phẩm kế thừa các dòng model Pearl đi trước. Đặc biệt, máy có nhiều điểm mạnh về khả năng kết nối wifi, ...

Xem thêm