Sản phẩm
BlackBerry 9930 Gold

BlackBerry 9930 Gold

  • Monday - 27/07/2020
  • Sản phẩm

Với những phiên bản BB 7 trước đây có thể nổi  BlackBerry 9930 Gold là một trong những mẫu máy đẹp nhất với cấu hình ở mức cao nhất, tuy thiết kế không khác nhiều so với 9900, nhưng được tăng thêm ...

Xem thêm