Tin tức
Ứng dụng Air Visual - Kiểm tra độ bụi trong không khí

Ứng dụng Air Visual - Kiểm tra độ bụi trong không khí

  • Tuesday - 13/12/2016
  • Tin tức

Hiện nay bất kì ai dùng BlackBerry Android đều có thể cài ngay ứng dụng Air Visual một ứng dụng cảnh báo về mức độ ô nhiễm không khí. Tại Việt Nam 2 thành phố Hà Nôi & TP. HCM đều đã được đo và ...

Xem thêm