AtHoc


Giải pháp AtHoc được đưa vào áp dụng thử nghiệm tại Ấn Độ

24 Tháng Một 2017 lúc 9:46 sáng

BlackBerry vừa thông báo một nền tảng an toàn mới đó là AtHoc được thử nghiệm tại Ấn độ, nơi có tiềm năng có nhự phát triển của ngành di dộng với nhu cầu rất cao. Nơi xảy ra nhiều sự kiện liên quan đến bờ biển phía đông nam của Ấn Độ xuất hiện […] ...[+xem thêm+]

LÊN ĐẦU TRANG