audio router


[BB10] Audio Router – Định tuyến đầu ra âm thanh gọn nhẹ, miễn phí và dễ dàng sử dụng

14 Tháng Một 2017 lúc 10:01 sáng

Trong số các ứng dụng gần đây dành cho BlackBerry 10, xin giới thiệu một ứng dụng mới đó là Audio Router, là một ứng dụng chuyển đổi đầu ra âm thanh dễ dàng, thuận tiện cho người dụng. Việc chuyển đổi từ loa ngoài sang loa Bluetooth chỉ với một thao tác chọn trên ứng dụng. […] ...[+xem thêm+]

LÊN ĐẦU TRANG