Tin tức
BlackBerry Android đã cập nhật bản đồ Google mới

BlackBerry Android đã cập nhật bản đồ Google mới

  • Monday - 20/11/2017
  • Tin tức

Giao diện bản đồ Google Maps trên các thiết bị Android nói chung và BlackBerry Android nói riêng đã được cập nhật thêm một số chi tiết làm giúp người xem được thoải mái và rõ ràng hơn . Trong số ...

Xem thêm