bes


Pakistan cấm BlackBerry (BES) sử dụng cho các doanh nghiệp trong nước

27 Tháng Tám 2015 lúc 4:44 chiều

Pakistan vừa chính thức yêu cầu các nhà mạng tại nước này không cung cấp dịch vụ mạng doanh nghiệp BES của BlackBerry vì khả năng bảo mật quá cao. Cơ quan quản lí thông tin của Pakistan (PTA) đã yêu cầu một lệnh các nhà mạng trong nước phải ngừng hỗ trợ dịch vụ mạng […] ...[+xem thêm+]

LÊN ĐẦU TRANG