Sản phẩm
BlackBerry Classic - Q20 (Cũ)

BlackBerry Classic - Q20 (Cũ)

  • Monday - 15/07/2019
  • Sản phẩm

Một trong những phiên bản được ưa chuộng khá nhiều tại thị trường Việt Nam. Đó là điện thoại BlackBerry Classic cũ , sau khi ra mắt được 5 năm, các dòng máy LOCK, máy qua sử dụng được lưu hành và ...

Xem thêm