Tin tức
BlackBerry Bold là gì ?

BlackBerry Bold là gì ?

  • Monday - 12/03/2018
  • Tin tức

BlackBerry Bold thuộc thế hệ những năm đầu của thế kỉ 21, một thế hệ BlackBerry gây ấn tượng mạnh mẽ cho người dùng, vào những năm 2008 chiếc BlackBerry Bold 9000 ra đời và đã tạo nên một dấu ấn mạnh ...

Xem thêm