Sản phẩm
BlackBerry Passport Pháp - Đen

BlackBerry Passport Pháp - Đen

  • Tuesday - 18/08/2020
  • Sản phẩm

Điện thoại  BlackBerry Passport Pháp là một trong những phiên bản BlackBerry xách tay có chất lượng nhất mà người dùng BlackBerry nhận thấy. Với toàn bộ cấu hình cũng như phần cứng được giữ nguyên ...

Xem thêm