Sản phẩm
BlackBerry Classic (Q20) likenew Fullbox

BlackBerry Classic (Q20) likenew Fullbox

  • Tuesday - 24/03/2020
  • Sản phẩm

Ngày 17.12. 2014, điện thoại BlackBerry Classic chính thức được giới thiệu tại Mỹ, thị trường ưa chuộng BlackBerry lớn nhất thế giới, sau đó lên khu vực Châu Âu.  Đây là một mẫu điện thoại quen ...

Xem thêm