Sản phẩm
BlackBerry 9810 (Torch) - Cũ

BlackBerry 9810 (Torch) - Cũ

  • Monday - 15/07/2019
  • Sản phẩm

Dòng máy Torch là một trong những dòng máy có thiết kế cảm ứng riêng biệt của Blackberry, trong đó điện thoại BlackBerry 9800 là một trong những phiên bản hiện đại nhất của Blackberry RIM. Sau khi ...

Xem thêm