Tin tức
Boeing - Black sản phẩm bảo mật cao cấp chạy Android

Boeing - Black sản phẩm bảo mật cao cấp chạy Android

  • Tuesday - 06/12/2016
  • Tin tức

Thông tin về sự kết hợp của Boeing và BlackBerry cho ra một sản phẩm bảo mật nhất hiện nay dành cho cơ quan trung ương và an ninh của Mĩ. Do hiện tượng xâm nhập, đánh cắp thông tin ngày càng tinh vi ...

Xem thêm