Sản phẩm
BlackBerry 9900 Gold

BlackBerry 9900 Gold

  • Sunday - 27/10/2019
  • Sản phẩm

Điện thoại BlackBerry 9900 Gold là một trong những màu đẹp của phiên bản Bold Touch 9900, đây là những phiên bản có số lượng khá ít được BlackBerry thiết với một lớp phủ màu Gold ở đường viền tạo ...

Xem thêm