cảm xúc


[CẢM XÚC BLACKBERRY] Cảm ứng thì sao…? Vẫn yêu, vẫn xài, vì đó là BlackBerry!

12 Tháng Sáu 2017 lúc 5:16 chiều

Đây là những chia sẻ của mọi người đã sử dụng qua những chiếc BlackBerry Z10… Đây hoàn toàn là những cảm xúc và nhận xét từ người dùng và chúng tôi đã tổng hợp lại. “Nhiều người nói rằng fulltouch là mất đi bản sắc của BlackBerry. Tôi lại không cho là như vậy. […] ...[+xem thêm+]

LÊN ĐẦU TRANG