chòm sao


[Download] BackGround 12 chòm sao kiểu Quái vật cực chất cho BlackBerry Q10, Q20, P’9981, P’9983, Q5

4 Tháng Tư 2017 lúc 11:44 sáng

Hình ảnh 12 chòm sạo đại diện cho cung của mỗi người thuộc chòm sao đó, họ có cá tính khác nhau và đại diện cho mỗi chòm sao lại có tính cách khác nhau. Ảnh nền 12 chòm sao dạng quái vật được vẽ rất đẹp, nên bạn có thể làm một hình nền […] ...[+xem thêm+]

LÊN ĐẦU TRANG