chức năng


Tổng hợp về những chức năng của QR Code

19 Tháng Tám 2017 lúc 10:01 sáng

Một công nghệ mã hóa được áp dụng khá nhiều trong thời gian mà Smartphone phát triển, đây là công nghệ mã hóa được gọi là QR Code, sau đây là những trường hợp khác nhau để áp dụng mã hóa QR này giúp thuận tiện cho người dùng sử dụng. Người dùng có thể […] ...[+xem thêm+]

Bạn đã sử dụng hết chức năng trên điện thoại BlackBerry chưa

31 Tháng Mười Hai 2016 lúc 10:59 sáng

Khi sử dụng điện thoại BlackBerry, ngoài các chức năng chuẩn của một Smartphone thì những chức năng trong cuộc sống cũng khá hữu ích, nó không phải là tính năng mói mẻ nhưng cách bạn áp dụng sao cho hiểu quả nhất, mình sẽ chia sẻ một số mẻo nhỏ có thể hữu ích […] ...[+xem thêm+]

LÊN ĐẦU TRANG