Tin tức
Từ ngày biết đến "Dâu" bạn được và mất gì ???

Từ ngày biết đến "Dâu" bạn được và mất gì ???

  • Monday - 11/09/2017
  • Tin tức

11/9 nay là 1 ngày không mấy vui vẻ với tôi, cho là ngày buồn nhất củng được. Chợt ngẫm nghĩ lại nỗi buồn ngày hôm nay, niềm vui ngày hôm qua và những chuyện sắp tới, nó gần như được số phận quyết ...

Xem thêm