danh sách


Cách hiển thị lịch sử cuộc gọi trên BlackBerry Priv có gì đó sai sai ???

7 Tháng Ba 2017 lúc 10:31 sáng

Không biết các bạn dùng Priv khác thế nào, nhưng hiện nay thấy có một số khách đến Shop có chia sẻ về việc lịch sử cuộc gọi trên Priv khá khó hiểu. Nó không hiện thời điểm gọi hay nhận cuộc gọi, hay các cuộc gọi nhỡ mà hiện thời gian cách thời gian […] ...[+xem thêm+]

LÊN ĐẦU TRANG