Tin tức
Pixel BlackBerry là gì

Pixel BlackBerry là gì

  • Monday - 05/03/2018
  • Tin tức

Pixel là một đơn vị điểm ảnh nhỏ nhất để tạo nên một bức ảnh, với mỗi pixel sẽ được bao gồm một đơn vị màu duy nhất.  Đối Pixel màn hình, là thông số mà ở bất kì chiếc điện thoại BlackBerry nào ...

Xem thêm

Chủ đề mới

BlackBerry 2 Sim (Dual Sim) là gì ?

Thứ năm - 15/03/2018

BlackBerry Torch là gì ?

Thứ sáu - 16/03/2018

BlackBerry Tour là gì ?

Thứ tư - 14/03/2018

BlackBerry Porsche Design là gì ?

Thứ tư - 14/03/2018

BlackBerry Curve là gì ?

Thứ ba - 13/03/2018