extend


Ứng dụng Extend hỗ trợ đổi phần mở rộng file ảnh trên BlackBerry 10

3 Tháng Bảy 2017 lúc 4:02 chiều

Hôm nay là một ứng dụng tương đối được nhiều bạn sử dụng khi thường xuyên mở file bị lỗi, đây là một ứng dụng do Cell Ninja thiết lế, đây là một ứng dụng mới có tên là Extend với chức năng chính là đổi tên phần mở rộng của hình ảnh nếu thiếu. Khi […] ...[+xem thêm+]

LÊN ĐẦU TRANG