find wifi


Facebook ra tính năng tìm Wi-Fi miễn phí trên toàn thế giới

3 Tháng Bảy 2017 lúc 10:24 sáng

Hiện tại một số quốc gia hay khu vực trên thế giới đã phát Wifi miễn phí cho toàn bộ khu vực đấy, vì thế mà Facebook cũng đang tiến hành thử nghiệm “Find Wi-Fi” giúp khả năng tiếp cận với wifi miễn phí nhanh hơn. Hiện nay ứng dụng này đã cập nhập trên […] ...[+xem thêm+]

LÊN ĐẦU TRANG