fing


Kiểm tra xem có ai truy cập Wifi với ứng dụng : Fing – Network Tools

30 Tháng Ba 2017 lúc 2:49 chiều

Hiên tại khi dùng điện thoại, bạn không thể kiểm tra được có những ai đang truy cập mạng khiến bạn thấy wfi rất chậm, đối với trên PC hay Laptop thì việc kiểm tra dễ dàng hơn. Trong bài viết này, bạn có thể sử dụng ứng dụng Fing – Network Tools – một ứng […] ...[+xem thêm+]

LÊN ĐẦU TRANG