floadting tube


Xem video Youtube với một cửa sổ mới trên BlackBerry Android

13 Tháng Tư 2017 lúc 10:18 sáng

Android là một trong những hệ điều hành mà có thể chạy đa nhiệm rất tốt, ngoài ra nó là một trong những hệ điều hành có thể cài đặt các ứng dụng khá thú vị. Trong đó ứng dụng giúp chạy riêng 1 cửa sổ khi xem youtube là một ứng dụng khá hay […] ...[+xem thêm+]

LÊN ĐẦU TRANG