Tin tức
Tính năng lưu ghi chú cuộc gọi trên BlackBerry 10

Tính năng lưu ghi chú cuộc gọi trên BlackBerry 10

  • Tuesday - 24/01/2017
  • Tin tức

Tính năng ghi chú đối với những người bình thường ít được quan tâm, mặc dù đây là một tính năng rất hữu ích trên BlackBerry 10. Trong lúc cuộc gọi diễn ra nếu bạn cần ghi chí bất kì điều gì bạn chỉ ...

Xem thêm