ghi chú


Tính năng lưu ghi chú cuộc gọi trên BlackBerry 10

24 Tháng Một 2017 lúc 12:46 chiều

Tính năng ghi chú đối với những người bình thường ít được quan tâm, mặc dù đây là một tính năng rất hữu ích trên BlackBerry 10. Trong lúc cuộc gọi diễn ra nếu bạn cần ghi chí bất kì điều gì bạn chỉ cần nhấn vào nút ghi chú rồi hoàn toàn có thể […] ...[+xem thêm+]

LÊN ĐẦU TRANG