hội đồng quản trị


Cuộc họp thường niên bầu hội đồng quản trị của công ty BlackBerry

22 Tháng Sáu 2017 lúc 10:09 sáng

Trước khi BlackBerry báo cáo tài chính hai ngày cụ thể là 21 tháng 6 vừa qua, hãng đã triệu tập cuộc họp cổ đông cấp cao để bầu cử hội đồng quản trị thường niên của công ty. Sau đó hai ngày cụ thể là ngày 23 tháng 6 BlackBerry sẽ công bố kết […] ...[+xem thêm+]

LÊN ĐẦU TRANG