Tin tức
Thông số inches màn hình là gì ?

Thông số inches màn hình là gì ?

  • Monday - 05/03/2018
  • Tin tức

Với mỗi màn hình, kích thước đều được đo bằng đơn vị Inches, trên điện thoại BlackBerry cũng vậy, nó được tính bằng đơn vị inches. Nếu bạn nào còn chưa hiểu về đơn vị Inches thì các bạn sẽ được ...

Xem thêm

Chủ đề mới

BlackBerry 2 Sim (Dual Sim) là gì ?

Thứ năm - 15/03/2018

BlackBerry Torch là gì ?

Thứ sáu - 16/03/2018

BlackBerry Tour là gì ?

Thứ tư - 14/03/2018

BlackBerry Porsche Design là gì ?

Thứ tư - 14/03/2018

BlackBerry Curve là gì ?

Thứ ba - 13/03/2018